კონტაქტი

მისამართი
12 S. Tsintsadze St., 0160 Tbilisi, Georgia (fact.)
12 Ksani St., Tbilisi, Georgia (jur.)
ფაქსი/ტელეფონი
+995 32 223 77 22
მობილური
+995 32 223 77 00
ელექტრონული ფოსტა
info@ktw.ge